Holdninger og handlinger

Plast & miljø

Vi tager stilling til miljøet hver eneste dag gennem en lang række handlinger. Læs meget mere herunder!

Miljøpolitik

Plast & miljø

Plast er en værdifuld ressource, og derfor er vores mål hver eneste dag at spilde så lidt som muligt. Hos Bi-Plast har vi siden starten i 1972 arbejdet med at undgå spild ved at granulere overskydende plast fra hvert støb og genanvende plasten til nye emner, hvor det er muligt, og hvor vores kunder ønsker det.
I 2K metoden Monosandwich kan vi benytte genbrugsplast i kernen, hvis kunden ønsker det, hvilket naturligvis er en gevinst for miljøet.

Nogle af vores kunder vælger at støbe i plast, fordi de ønsker en metalerstatning, da metalproduktion og -efterbearbejdning ofte er mere kompleks og dermed udleder mere CO2 end plast.

Bi-Plast er certificeret i ISO 14001 Miljøledelse og er desuden tilmeldt Operation Clean Sweap, der har til formål at forebygge spild af granulat fra produktionen. Læs mere om Operation Clean Sweap her.

granulere - plast - Bi-Plast – plast og miljø – genbrugsplast

Bi-Plasts miljøpolitik

Bi-Plast vil løbende forbedre den miljømæssige indsats:

  • Vi søger at tilpasse vores processer, således at vores produktion foregår med mindst muligt ressourceforbrug.
  • Ved indkøb skal der vælges de miljømæssigt mindst skadelige produkter, som kan overholde de stillede krav.
  • Vi opretholder et åbent og ærligt samarbejde med virksomhedens interessenter, således at miljøhensyn i størst muligt omfang inddrages.
  • Vi sikrer, at alle relevante miljø-lovkrav overholdes.
  • Personalet inddrages i miljøarbejdet. Gennem uddannelse, information og motivation skal medarbejderne holdes bevidste om det interne og eksterne miljø, for dermed at kunne handle i overensstemmelse med og tage ansvar for virksomhedens miljøpolitik.
  • Vi kortlægger og vurderer resultaterne af virksomhedens miljøforhold en gang årligt for at opretholde overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik, herunder en revurdering af virksomhedens mål og målsætninger.
  • Forebygger forurening

Miljøbeskyttelsen vil blive prioriteret højt og på en sådan måde, at der sker løbende forbedringer.

www.plastindustrien.dk kan du læse meget mere om, hvordan vi i branchen konstant arbejder med at optimere produktionen og undgå spild.

Kontakt os

For at kunne sende en besked gennem vores kontaktform bedes alle cookies accepteres.

Bi-Plast ApS

Græsholmevej 57
5700 Svendborg
CVR-nr: 53209718
Tlf. 62 22 19 00
mail@bi-plast.dk